• Blog >  
 • ErP Enerji Verimliliği Yönetmeliği ve Enerji Verimliliği Etiketi
 • ErP Enerji Verimliliği Yönetmeliği ve Enerji Verimliliği Etiketi  ErP ( Energy related Prouducts ) kısaltması “Enerji ile İlgili Ürünler Direktifi”anlamına gelmekte ve ELD – “Enerji Etiketleme Direktifi ” anlamına gelmektedir.  ErP Yönetmeliği, Avrupa Birliğine üye olan ülkelerde 26.09.2015 tarihinde, ülkemizde ise 21.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle birlikte enerji tüketen cihazların tasarımlarının çevreye daha az zarar verecek şekilde olması hedeflenmiştir. 

   

  AB’nin bu yönetmelikle hedefi 2020 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını %20 artırmak yenilenebilir enerjinin AB’nin enerji tüketimi içerisindeki payını en az %20’ye çıkarmak; enerji verimliliğini en az %20 oranında artırmaktır. Bunlar AB’nin 20-20-20 hedefleri olarak da bilinmektedir.

  CE sertifikalandırılması için gerekli minimum şartlar belirlenmiştir. Böylece üretilecek olan ürünler; ileri teknoloji sınıfında ve yüksek verimlilikte olacaktır. Yüksek baca emisyonu olan, çevreye zarar veren, çok yakıt tüketen ve verimliliği düşük olan ürünler piyasaya sunulamayacağı için tüketiciler de bundan sonra yüksek verimlilik sınıfına sahip, ileri teknoloji ürünleri kullanacaktır. Bu sayedede CE ürün güvenliğinin yanında verimliliği hakkındada gereklilikleri güvence altına almaktadır.

   

  ErP Yönetmeliği “Lot” adı verilen kategorilerden oluşmaktadır. Her Lot başka bir kategoriyi kapsamaktadır. Isıtma sektörü ile alakalı olanlar Lot 1, Lot 2 ve Lot11’dir.

   

  • Lot 1 mahal ısıtma cihazları/kombine cihazlar(gaz sıvı yakıt ve elektrik),
  • Lot 2 su ısıtıcıları (gaz sıvı yakıt ve elektrik) ve boylerler,
  • Lot 11 bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devir daim pompaları hakkındadır.

   

  ErP Yönetmeliği’nin Kapsamı

   

  Bu yönetmelik;

  • Nominal ısıl güçleri 400 kW’a eşit ve/veya daha az olan mahal ısıtıcıları ve kombine ısıtıcıların,
  • Mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketleri veya kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin içerisinde entegre halde olan mahal ısıtıcıların ve kombine ısıtıcıların, piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin hükümleri kapsar.
  • Nominal ısıl güçleri 70 kW’a eşit veya daha az olan su ısıtıcıların,
  • Depo hacmi 500 litreye eşit veya daha az olan sıcak su tanklarının,
  • Nominal ısıl güçleri 70 kW’a veya daha az olan su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin,
  • Nominal ısıl gücü 70 kW’a eşit ve/veya daha az olan mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin,
  • Nominal ısıl gücü 70 kW’a eşit ve/veya daha az olan kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin, enerji etiketlemesi gerekliliklerine ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

   

   

   

  Nominal ısıl güçleri 400 kW’a eşit ve/veya daha az olan mahal ısıtıcıları ve kombine ısıtıcılar, bu alanda en çok kullanılan ürünlerin yoğunluğunun bu kapasiteye kadar olması nedeniyle bu aralık seçilmiştir.

  Etiketleme zorunluluğu, 0 – 70 kW arasındaki cihazlar için geçerlidir. Bu kapasite ile sınırlanmasının sebebi ise, tüketicilerin evlerinde genellikle kullanabilecekleri kapasiteler olmasındandır.

  ErP yönetmeliği, ürün tasarımı ve emisyon değerleri uygun olmayan verimliliği düşük cihazları kullanan hali hazırdaki tüketicileri ve son kullanıcıya satış yapan bayileri etkilememektedir.

   

  Bu tebliğ aşağıda belirtilen ürünlere uygulanmaz:

  a) Ağırlıklı olarak biyokütleden üretilmiş gaz veya sıvı yakıtı kullanmak üzere özel olarak tasarlanmış ısıtıcılara.

  b) Katı yakıt kullanan ısıtıcılara.

  c) Endüstriyel emisyonlar kapsamındaki ısıtıcılar.

  ç) Sadece sıcak içecek veya kullanma suyu sağlamak amacıyla ısı üreten ısıtıcılara.

  d) Buhar veya hava gibi gaz fazındaki ısı transfer ortamını ısıtmak ve dağıtmak için kullanılan ısıtıcılara.

  e) Maksimum elektrik güçleri 50 kW veya üstü olan kojenerasyon mahal ısıtıcılarına.

  f)Özdeş ısı üreteçlerini ve özdeş ısıtıcı gövdelerini yenilemek amacıyla, 1/1/2019 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ısıtıcılar için tasarlanmış ısı üreteçlerine ve bu tür ısı üreteçleri ile donatılmış ısıtıcı gövdelerine (değiştirilen yeni üründe veya ambalajında bunun hangi ısıtıcı için tasarlandığı açıkça belirtilir).

   

  ErP ile Gelen Değişimler

   

  • Beyaz eşyalarda olduğu gibi, enerji tüketen cihazlarda da “enerji etiketi” kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.
  • Fanlı (hermetik) klasik cihazlar kullanılamayacak. Bu cihazlar sadece yoğuşmalı cihazlar ile değiştirilebilecektir.
  • Artık yoğuşmasız kombi üretimine izin verilmemektedir.
  • 26 Eylül 2019 da yarı yoğuşmalı kombi üretimleri de durdurulacaktır.
  • Isıtmada A+++ - D arasındaki enerji sınıfları kullanılabilecektir.
  • Su ısıtıcılarında A+ - F arasındaki enerji sınıfları kullanılacaktır.
  • C Enerji sınıfından düşük olan gazlı sıcak su ısıtıcıları kullanılamayacaktır.
  • C Enerji sınıfından düşük olan E-Cihaz ve E-Termosifonlar kullanılamayacaktır.
  • Sıvı yakıtlı klasik kazanlar da kullanılamayacaktır. Bu cihazlar da ancak sadece yoğuşmalı cihazlar ile değiştirilebilecektir.
  • NOx Emisyonu ≤ 56 mg/kWh (Yüksek NOx emisyonlu gazlı cihazlar kullanılamayacaktır) (≤ 10 kW Isıtma cihazı, ≤ 30 kW Kombi cihazı)

   

  ErP Etiketi Nedir?

   

  Her ürün kendi teknolojisine bağlı olarak ölçüm sonuçlarına göre bir enerji verimlilik etiketine sahiptir. Enerji etiketinde; üretici markası, cihaz modeli, enerji/sezonsal verimlilik sınıfı, sıcak kullanım suyu yük profili ve verimlilik sınıfı, kapasite ve ses gücü değerleri gibi bilgileri yer almaktadır. Enerji etiketleme sisteminde tüketici bir bakışta ürünün çevresel uyumluluk seviyesini görebiliyor ve ürün seçiminde kolaylık sağlamaktadır.

   

  Üretici firma, ürün ile birlikte enerji verimliliği etiketini ve ürün bilgi formunu vermek zorundadır. Enerji etiketlerinin rengi boyutu veya şekli üreticiden üreticiye değişemez, tüm üreticiler için tek tip etiket vardır. 21.02.2018 tarihinden önce üretilmiş ve bayi stoklarında bulunan ürünlerin enerji verimliliği etiketlemesine gerek yoktur.

  ErP ( Energy related Prouducts ) kısaltması “enerji ile ilgili ürünler” anlamına gelmektedir. ErP Yönetmeliği, Avrupa Birliğine üye olan ülkelerde 26.09.2015 tarihinde, ülkemizde ise 21.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle birlikte enerji tüketen cihazların tasarımlarının çevreye daha az zarar verecek şekilde olması hedeflenmiştir.

   

  AB’nin bu yönetmelikle hedefi 2020 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını %20 artırmak yenilenebilir enerjinin AB’nin enerji tüketimi içerisindeki payını en az %20’ye çıkarmak; enerji verimliliğini en az %20 oranında artırmaktır. Bunlar AB’nin 20-20-20 hedefleri olarak da bilinmektedir.

  CE sertifikalandırılması için gerekli minimum şartlar belirlenmiştir. Böylece üretilecek olan ürünler; ileri teknoloji sınıfında ve yüksek verimlilikte olacaktır. Yüksek baca emisyonu olan, çevreye zarar veren, çok yakıt tüketen ve verimliliği düşük olan ürünler piyasaya sunulamayacağı için tüketiciler de bundan sonra yüksek verimlilik sınıfına sahip, ileri teknoloji ürünleri kullanacaktır. Bu sayedede CE ürün güvenliğinin yanında verimliliği hakkındada gereklilikleri güvence altına almaktadır.

   

  ErP Yönetmeliği “Lot” adı verilen kategorilerden oluşmaktadır. Her Lot başka bir kategoriyi kapsamaktadır. Isıtma sektörü ile alakalı olanlar Lot 1, Lot 2 ve Lot11’dir.

   

  • Lot 1 mahal ısıtma cihazları/kombine cihazlar(gaz sıvı yakıt ve elektrik),
  • Lot 2 su ısıtıcıları (gaz sıvı yakıt ve elektrik) ve boylerler,
  • Lot 11 bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devir daim pompaları hakkındadır.

   

  ErP Yönetmeliği’nin Kapsamı

   

  Bu yönetmelik;

  • Nominal ısıl güçleri 400 kW’a eşit ve/veya daha az olan mahal ısıtıcıları ve kombine ısıtıcıların,
  • Mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketleri veya kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin içerisinde entegre halde olan mahal ısıtıcıların ve kombine ısıtıcıların, piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin hükümleri kapsar.
  • Nominal ısıl güçleri 70 kW’a eşit veya daha az olan su ısıtıcıların,
  • Depo hacmi 500 litreye eşit veya daha az olan sıcak su tanklarının,
  • Nominal ısıl güçleri 70 kW’a veya daha az olan su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin,
  • Nominal ısıl gücü 70 kW’a eşit ve/veya daha az olan mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin,
  • Nominal ısıl gücü 70 kW’a eşit ve/veya daha az olan kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin, enerji etiketlemesi gerekliliklerine ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

   

   

   

  Nominal ısıl güçleri 400 kW’a eşit ve/veya daha az olan mahal ısıtıcıları ve kombine ısıtıcılar, bu alanda en çok kullanılan ürünlerin yoğunluğunun bu kapasiteye kadar olması nedeniyle bu aralık seçilmiştir.

  Etiketleme zorunluluğu, 0 – 70 kW arasındaki cihazlar için geçerlidir. Bu kapasite ile sınırlanmasının sebebi ise, tüketicilerin evlerinde genellikle kullanabilecekleri kapasiteler olmasındandır.

  ErP yönetmeliği, ürün tasarımı ve emisyon değerleri uygun olmayan verimliliği düşük cihazları kullanan hali hazırdaki tüketicileri ve son kullanıcıya satış yapan bayileri etkilememektedir.

   

  Bu tebliğ aşağıda belirtilen ürünlere uygulanmaz:

  a) Ağırlıklı olarak biyokütleden üretilmiş gaz veya sıvı yakıtı kullanmak üzere özel olarak tasarlanmış ısıtıcılara.

  b) Katı yakıt kullanan ısıtıcılara.

  c) Endüstriyel emisyonlar kapsamındaki ısıtıcılar.

  ç) Sadece sıcak içecek veya kullanma suyu sağlamak amacıyla ısı üreten ısıtıcılara.

  d) Buhar veya hava gibi gaz fazındaki ısı transfer ortamını ısıtmak ve dağıtmak için kullanılan ısıtıcılara.

  e) Maksimum elektrik güçleri 50 kW veya üstü olan kojenerasyon mahal ısıtıcılarına.

  f)Özdeş ısı üreteçlerini ve özdeş ısıtıcı gövdelerini yenilemek amacıyla, 1/1/2019 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ısıtıcılar için tasarlanmış ısı üreteçlerine ve bu tür ısı üreteçleri ile donatılmış ısıtıcı gövdelerine (değiştirilen yeni üründe veya ambalajında bunun hangi ısıtıcı için tasarlandığı açıkça belirtilir).

   

  ErP ile Gelen Değişimler

   

  • Beyaz eşyalarda olduğu gibi, enerji tüketen cihazlarda da “enerji etiketi” kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.
  • Fanlı (hermetik) klasik cihazlar kullanılamayacak. Bu cihazlar sadece yoğuşmalı cihazlar ile değiştirilebilecektir.
  • Artık yoğuşmasız kombi üretimine izin verilmemektedir.
  • 26 Eylül 2019 da yarı yoğuşmalı kombi üretimleri de durdurulacaktır.
  • Isıtmada A+++ - D arasındaki enerji sınıfları kullanılabilecektir.
  • Su ısıtıcılarında A+ - F arasındaki enerji sınıfları kullanılacaktır.
  • C Enerji sınıfından düşük olan gazlı sıcak su ısıtıcıları kullanılamayacaktır.
  • C Enerji sınıfından düşük olan E-Cihaz ve E-Termosifonlar kullanılamayacaktır.
  • Sıvı yakıtlı klasik kazanlar da kullanılamayacaktır. Bu cihazlar da ancak sadece yoğuşmalı cihazlar ile değiştirilebilecektir.
  • NOx Emisyonu ≤ 56 mg/kWh (Yüksek NOx emisyonlu gazlı cihazlar kullanılamayacaktır) (≤ 10 kW Isıtma cihazı, ≤ 30 kW Kombi cihazı)

   

  ErP Etiketi Nedir?

   

  Her ürün kendi teknolojisine bağlı olarak ölçüm sonuçlarına göre bir enerji verimlilik etiketine sahiptir. Enerji etiketinde; üretici markası, cihaz modeli, enerji/sezonsal verimlilik sınıfı, sıcak kullanım suyu yük profili ve verimlilik sınıfı, kapasite ve ses gücü değerleri gibi bilgileri yer almaktadır. Enerji etiketleme sisteminde tüketici bir bakışta ürünün çevresel uyumluluk seviyesini görebiliyor ve ürün seçiminde kolaylık sağlamaktadır.

   

  Üretici firma, ürün ile birlikte enerji verimliliği etiketini ve ürün bilgi formunu vermek zorundadır. Enerji etiketlerinin rengi boyutu veya şekli üreticiden üreticiye değişemez, tüm üreticiler için tek tip etiket vardır. 21.02.2018 tarihinden önce üretilmiş ve bayi stoklarında bulunan ürünlerin enerji verimliliği etiketlemesine gerek yoktur.

  Kaynak ; Enerji Müh. Betül ÇOLAK

  Samsun Doğalgaz